Julio fokuserar på sina barn
36-årige Julio tar själv hand om sina tre barn sedan frun
lämnade honom. När SOS Barnbyar fick höra talas om
familjen sov de i en trädgård, och ägde bara kläderna
de hade på sig. Foto Maja Brand

Det är våra faddrars regelbundna bidrag som är grunden till att vi kan hjälpa utsatta barn långsiktigt.

Utöver våra barnbyar arbetar vi i allt större utsträckning med att stödja familjer för att förhindra att barnen överges från början. Här kan du läsa Julios historia.

Merparten av fadderbidraget används i den barnby du stödjer, men en del av bidraget går till SOS Barnbyars internationella verksamhet.

Det kan  handla om att täcka kostnader i andra barnbyar eller vårt familjestärkande arbete. Bidrag kan antingen vara öronmärkta till speciella projekt eller användas där de bäst behövs just nu. Denna fördelning säkerställer finansieringen av alla våra program.

Pengarna når fram

En vanlig fråga är om pengarna verkligen når fram. Det är en viktig fråga. Eftersom vårt arbete grundar sig på att människor bidrar för att de vill göra skillnad, så är det viktigt att kunna lita på den organisation man väljer att stödja. Svaret på den frågan är: det gör de.

Förra året var våra administrations- och insamlingskostnader 15,4 procent vilket innebär att 84,6 procent gick till ändamålet vilket är att ge utsatta barn en trygg uppväxt. På sidorna vår ekonomi och vanliga frågor från faddrar finns fler svar på dina frågor.

SOS Barnbyar har också 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och granskade av Svensk Insamlingskontroll, som är en garant för att minst 75 procent av insamlade pengar går till ändamålet.