Katastroffonden

Naturkatastrofer och konflikter drabbar alltid barnen hårdast. Din gåva till katastroffonden gör att vi snabbt kan komma igång med insatser och rädda liv runt om i världen.

Niger_632

SOS Barnbyar hjälper barn som drabbats av krig och naturkatastrofer. Vi finns på plats över hela världen och kan snabbt sätta in insatser i kriser och katastrofer.

Ett bidrag till SOS Barnbyars katastroffond går till extrainsatta insatser i krisdrabbade områden.


Hit går pengarna...

    • Katastrofinsatser är en del av verksamheten och finansieras genom vår katastroffond.
    • Grunden i våra nödhjälpsprogram är att återförena familjer, ta hand om barn som blir föräldralösa samt upprätta barnvänliga platser.
    • Insatserna innebär även distribution av mat och hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.
    • När en insats är färdigfinansierad förbehåller sig SOS Barnbyar rätten att använda pengarna där behoven är som störst.