Katastroffonden

Naturkatastrofer och konflikter drabbar alltid barnen hårdast. Din gåva till katastroffonden gör att vi snabbt kan komma igång med insatser och rädda liv runt om i världen.

Victims of cholera receive treatment at the state hospital after Hurricane Matthew, in Jeremie, Haiti, Sunday, Oct. 9, 2016. Aid has begun pouring into the hard-hit town, where thousands of homes were damaged or destroyed and many people were running low on food and facing an increased risk for cholera. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)

SOS Barnbyar hjälper barn som drabbats av krig och naturkatastrofer. Vi finns på plats över hela världen och kan snabbt sätta in insatser i kriser och katastrofer.

Ett bidrag till SOS Barnbyars katastroffond går till extrainsatta insatser i krisdrabbade områden. Just nu samlar vi in pengar till barn som drabbats av orkanen i Haiti och de som är kvar i krigets Syrien. Bidrag har även gått till bland annat barn på flykt i Europa, till Centralafrikanska republiken och Nepal.


Hit går pengarna...

    • Katastrofinsatser är en del av verksamheten och finansieras genom vår katastroffond.
    • Grunden i våra nödhjälpsprogram är att återförena familjer, ta hand om barn som blir föräldralösa samt upprätta barnvänliga platser.
    • Insatserna innebär även distribution av mat och hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.
    • När en insats är färdigfinansierad förbehåller sig SOS Barnbyar rätten att använda pengarna där behoven är som störst.