SOS Barnbyar - Bli fadder och följ ett fadderbarn

Läget är akut i Centralafrikanska republiken, miljontals barn är drabbade av kriget och är i behov av hjälp. Det är en humanitär kris i det tysta. Du kan hjälpa till!

SOS Barnbyar finns i 134 länder och landområden. Vi har byggt och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen.

På kartan hittar du mer om var vi finns och vad vi har för verksamhet i varje land.

Barnbyarna är kärnan i vår verksamhet, där får barn som inte har någon familj en trygg uppväxt. Vi jobbar också med att hjälpa familjer så att de kan hålla ihop och barnen kan bo kvar hemma.

Genom att varje år öka insamlingen kan vi hjälpa fler barn och familjer.