SOS Barnbyar - Bli fadder och följ ett fadderbarn

I Bolivia riskerar tusentals barn att överges när familjer splittras till följd av fattigdom. Så får det inte vara. Ditt stöd ger barn som lever i utsatthet möjlighet till en trygg uppväxt.

Barnbyarna är kärnan i vår verksamhet, där får barn som inte har någon familj en trygg uppväxt. Vi jobbar också med att hjälpa familjer så att de kan hålla ihop och barnen kan bo kvar hemma.

Genom att varje år öka insamlingen kan vi hjälpa fler barn och familjer.

SOS Barnbyar finns i 134 länder och landområden. Vi har byggt och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen.

På kartan hittar du mer om var vi finns och vad vi har för verksamhet i varje land.

#SOSBARNBYAR