Ge föräldralösa och övergivna barn i Kambodja en kärleksfull mamma.

Jag vill veta mer

Köp

250 kr

Oroligheterna i Ukraina drabbar barnen hårdast. Stöd familjerna genom krisen.

Jag vill veta mer

Köp

500 kr

Katastrofer drabbar barnen hårdast – stöd vårt katastrofarbete i världen!

Jag vill veta mer

Köp

200 kr

Alla barn har rätt att gå i skolan. Ge möjligheten till barn i Santa Cruz, Bolivia.

Jag vill veta mer

Köp

110 kr

Många ungdomar i Kenya är arbetslösa – ge en yrkesutbildning som leder till jobb.

Jag vill veta mer

Köp

1 500 kr

Sjukvården är utslagen i Centralafrikanska republiken. Hjälp oss rädda barns liv.

Jag vill veta mer

Köp

300 kr

Ge framtidshopp till familjer i Benin. Ett mikrolån är en väg till självförsörjning.

Jag vill veta mer

Köp

750 kr

Ge övergivna spädbarn i Kosovo ett hem med en varm och trygg bädd att sova i.

Jag vill veta mer

Köp

65 kr

Undernäring är vanligt på landsbygden i Senegal. Ge näringsrik mat till en familj.

Jag vill veta mer

Köp

105 kr