flykt-europa-katastrof

Barn på flykt kan inte vänta – Barnrättsorganisationen i gemensamt upprop

SOS Barnbyar och 77 andra barnrättsorganisationer kräver stärkt skydd inom EU för barn på flykt och barn till migranter.

Många barn på flykt och barn till migranter lever under mycket svåra förhållanden och riskerar bland annat våld, exploatering och statslöshet. EUs ledare måste agera omedelbart och kraftfullt för att eliminera barnens utsatthet.

Barn representerar en signifikant andel av asylsökande och migranter till Europa. Åtminstone en av tre som anlänt till Grekland under år 2016 via havet, är barn. Under samma tidsperiod har antalet ensamkommande barn på flykt som anlänt till Italien fördubblats, jämfört med år 2015. Trots det har insatserna riktade mot barn fortsatt vara oregelbundna och otillräckliga. Insatser och stöd kan inte vara effektiva och skydda barnen om de inte systematiskt bygger på barnets bästa och deras specifika behov. De växande utmaningarna som de här barnen möter kräver ett förnyat politiskt åtagande och många fler åtgärder av EU-ländernas ledare.

Transitläger för barn, Lesbos, Grekland 2016.

Några av de rättighetskränkningar som de här barnen möter på väg till, eller inom EU, är avsaknad av säkerhet, mat och tillgång till hälsovård och skydd. De riskerar också att separeras från sina föräldrar, att utsättas för utpressning, våld och exploatering, samt fysisk- och psykisk skada och till och med död. Över hela Europa ser vi kontinuerligt vilka svåra förutsättningar de här barnen har för att överleva, berövade av sina grundläggande rättigheter som hälsovård, utbildning, födelseregistrering och hem. De saknar också gode män och juridiskt stöd i asyl- och migrationsprocesserna.

Riskerna för osäkerhet, internering, tvångsförflyttning, samt statslöshet ökar hos såväl asylsökande barn och barn till migranter med föräldrar, barn på flykt som har separerats från sina föräldrar, samt ensamkommande barn på flykt, oavsett var barnen befinner sig i asyl- eller migrationsprocessen och oavsett vilket boende barnen har. Barnen själva bekräftar att deras starkaste oro rör bland annat utbildning, kunskap om deras rättigheter och uppehållstillstånd.

De här barnen växer upp i våra samhällen, de är våra framtida EU-medborgare. De bör framförallt ses som de barn de är, oavsett migrationsstatus. Vi behöver investera i dem, och stärka dem så att de kan fullfölja sin potential som jämlika samhällsdeltagare.

SOS Barnbyar och de andra organisationerna välkomnar starkt att årets European Forum on the Rights of the Child fokuserar på skydd av barn på flykt och barn som migrerar till Europa. Vi erkänner också de arbeten som görs inom Europa av olika regeringar, EU institutioner och myndigheter för att möta utmaningarna. Dock är initiativen inte tillräckliga.

Vi kräver därför omedelbar handling från av EUs ledare, i samarbete med civilsamhället, inom följande prioriterade områden:

 1. Att godkänna EU: s handlingsplan för barn på flykt och barn som lämnat sitt hemland

Det behövs en omfattande, samordnad strategi för att se till att barn, både de ensamkommande och barn som reser med sin familj, skyddas, både på sin resa och vid ankomsten till ett nytt land. Alltför många barn faller genom maskorna i nationella och transnationella skyddsnät.

 1. Att reformera asyllagstiftningarna

Den kommande reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet ger möjlighet att förbättra situationen för flyktingar och asylsökande barn, vad gäller skydd, snabbare beslutsprocesser, möjlighet till skolgång och återförening av familjer. Men där finns också risker, till exempel att barns uppehållstillstånd tidsbegränsas och att de skickas tillbaka till länder de passerat på vägen. Dessa bestämmelser måste därför ändras.

 1. Att prioritera barnen i all migrations- och asylpolitik

Varje beslut om asyl och migration påverkar barn. Att sända tillbaka barn framstår alltmer som en av hörnstenarna i EU: s asyl-, migrations- och utrikespolitik. Varje beslut om återvändande måste baseras på barns rättigheter och en individuell bedömning av barnets bästa, inte på en politisk agenda.

 1. Att finansiera skydd för barn

Politiken bör åtföljas av finansiella resurser. Det måste finnas medel för att kunna arbeta aktivt inom Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och det civila samhället, både inom och utanför EU. Det behövs investeringar för att stödja både breda och riktade tjänster för att säkerställa rättigheterna för barnen.

 1. Att aktivt arbeta med barn på flykt och barn som lämnat sitt hemland inom alla områden

EU och medlemsstaterna arbetar tillsammans i ett stort antal områden som påverkar rättigheterna för flyktingar och migrerande barn. Integrerade system för barnskydd i EU och i andra länder bör fastställas och förstärkas i linje med FN: s konvention om barnets rättigheter.

 1. Att skydda barn över landsgränser

Det bör skapas ett gränsöverskridande barnskydd för att förebygga att barn utnyttjas eller försvinner. EU bör se till att länderna tar itu med försvinnanden och utnyttjande, och erbjuda vård och stöd till de här barnen.

 1. Att använda och samordna tillgänglig data

Det finns brist på statistik och faktauppgifter om barn på flykt i Europa. De siffror som finns räknas på olika sätt och är svåra att jämföra mellan länderna. Till exempel finns det inga exakta uppgifter om antalet barn som dör vid EU: s gränser.

Undertecknat av:

 1.  Aitima
 2.  ASGI- Associazione per gli Studi Giuridici sull’ Immigrazione
 3.  Caritas Europa
 4.  CCME – Churches’ Commission for Migrants in Europe
 5. Centre for Youth Integrated Development Finland
 6.  Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant – Interdisciplinary center for children’s rights
 7. Cesvi Fondazione Onlus
 8. Child Circle
 9. Child Helpline International
 10. Child Rights International Network (CRIN)
 11. COFACE – Families Europe
 12. Coram Children’s Legal Centre
 13.  Defence for Children – ECPAT Netherlands
 14. Defence for Children International – Italia
 15. Defence for Children International Czechia – Spolek zastánců dětských práv
 16.  Defence for Children International, Spain
 17. Défense des enfants International Belgique – Defence for Children International Belgium
 18. Défense des enfants International France – Defence for Children International France
 19. Doctors of the World – Médecins du monde International
 20. Don Bosco International
 21. Dynamo International
 22. EASPD – European Association of Service providers for Persons with Disabilities
 23. ECPAT Albania – Children’s Human Rights Centre of Albania – Albanian National Child Helpline- ALO 116
 24. ECPAT Austria
 25. ECPAT Belgium
 26. ECPAT France
 27. ECPAT Germany
 28. ECPAT International
 29. ECPAT Luxembourg
 30. ECPAT UK
 31. Empowering Children Foundation – ECPAT Poland
 32. Eurochild
 33. Eurodiaconia
 34. European Anti-Poverty Network (EAPN)
 35. European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)
 36. European Council for Refugees and Exiles (ECRE)
 37. European Network Against Racism (ENAR)
 38. European Network of Migrant Women
 39. European Network on Statelessness
 40. European Patients Forum
 41. European Women’s Lobby (EWL)
 42.  FAPMI-ECPAT Spain
 43. Global Campaign to End Child Detention
 44. Greek Forum of Refugees
 45. IFSW – International Federation of Social Workers Europe
 46. Immigration Council of Ireland
 47. International Association for Steiner/ Waldorf Early Childhood Education (IASWECE)
 48. International Catholic Migration Commission (ICMC)-Europe
 49. International Child Development Initiatives (ICDI)
 50. International Commission of Jurists
 51. International Detention Coalition
 52. International Falcon Movement- Socialist Educational International
 53. International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)
 54. International Organisation for Migration (IOM)
 55. International Youth Association for Training and Inter-employment Programs (TIP)
 56. Jesuit Refugee Service – Europe
 57. KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
 58. Maisha e.- African Women in Germany
 59. Mental Health Europe
 60. Migrant Rights Centre Ireland
 61. Missing Children Europe
 62. Nasc, the Irish Immigrant Support Centre
 63. Norwegian Refugee Council
 64. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – Regional Office for Europe
 65. Oxfam Italia
 66. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
 67. Platform Kinderen op de vlucht – Plate-forme Mineurs en exil
 68. Red Acoge
 69.  Refugees Welcome, Denmark
 70. Reseau Educations Sans Frontieres
 71. Save the Children
 72. Separated Children in Europe Programme (SCEP)
 73. SOS Children’s Villages International
 74. Terre des Hommes Internation Federation
 75. UNHCR
 76. UNICEF
 77. World Organisation of the Scout Movement (WOSM)
 78. World Vision

(2016-12-01)

 

PKL_25_milj_Karlsson_300

SOS Barnbyar får 25 miljoner från Postkodlotteriet

Sverige

SOS Barnbyar tilldelades i går kväll 25 miljoner kronor av Postkodlotteriet i den årliga utdelningen till ideella organisationer.

publicerad 07 mars 2017

cloe_300x250

Så gjorde vi skillnad under 2016!

Business Mag.

Tack vare våra givare kan SOS Barnbyar ge över 700 000 barn och föräldrar runt om i världen, möjlighet till en bättre framtid. Se filmen om Cloe, som är ett av alla de barn som fått en andra chans. Det hade inte varit möjligt utan ert stöd. Dela gärna filmen i era egna kanaler. Se vilka företag […]

publicerad 26 januari 2017

SOS_BARN_ETTAN_320x250_2

SOS Barn – läs senaste numret här

Sverige

Ett rykande färskt nummer av vårt magasin SOS Barn. Läs tidningen som blädderbar PDF här.

publicerad 28 november 2016

Ecuador Ungdomsprogram

Så bygger unga i Ecuador en bättre framtid

Business Mag.

Dayana, 18, bor i kuststaden Portoviejo i Ecuador. Hon och hennes man fick en chans att skapa sig ett bättre liv genom i SOS Barnbyars ungdomsprogram. Projektet stöds av vårt partnerföretag Fazer.

publicerad 10 november 2016