SOS Barnbyar Sverige har sedan 2010 haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 6,4 procent. Insamlings- och administrationskostnaderna uppgick 2015 till 15,4 procent. I vår årsredovisning kan du läsa mer om året som gått och hur pengarna används.

Vårt 90-konto är din trygghet

SOS Barnbyar Sverige är anslutna till Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att vi använder pengarna på rätt sätt. Detta innebär också att SOS Barnbyar Sverige har ett 90-konto; en garanti för dig som givare att pengarna används på ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent.

Årsredovisningar

Här kan du läsa SOS Barnbyars senaste årsredovisningar. Klicka på bilden för att läsa årsredovisningen som pdf:


arsredovising2015

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Löner och Arvoden

SOS Barnbyars styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Nuvarande Generalsekreterare Catharina Gehrke har en månadsinkomst på 78 700 kronor. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren. Det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd. GS har i likhet med alla våra anställda ITP. SOS Barnbyars styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

 

Visste du att...

  • Totalt samlade vi förra året in över 349 miljoner kronor
  • Våra administrations- och insamlingskostnader är 15,4 %
  • Intäkterna ökade från ca 316 till 349 MSEK
  • Vid årsskiftet 15/16 hade SOS Barnbyar Sverige över 74 000 faddrar

Våra konton

Plusgiro: 90 02 29-6 
Bankgiro: 900-2031