Barnkonventionen är baserad på fyra grundprinciper:

  • Alla barn har samma rättigheter – förbud mot diskriminering (artikel 2)
  • Barnens bästa ska beaktas i alla beslut (artikel 3)
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
  • Alla barn har rätt att komma till tals och visas respekt (artikel 12)

Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter och speciella behov av skydd – inte vuxna människors ägodelar. SOS Barnbyar arbetar globalt för att förverkliga FN:s Barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med institutionella partners, regeringar och andra humanitära organisationer för att förbättra barnens situation. Vi uppmärksammar politiker världen över om barnens situation och försöker på olika sätt påverka makthavare för att åstadkomma politiska förändringar som gynnar utsatta barn.

SOS Barnbyar har varit pionjärer när det gäller att erbjuda föräldralösa barn en uppväxt i familjeliknande förhållanden, ett arbete som har pågått i omkring 60 år. Denna erfarenhet utgör en god grund i arbetet för att främja barns rättigheter och att förverkliga FN:s Barnkonvention. Genom att kombinera denna erfarenhet med samverkan med andra likasinnade organisationer strävar vi efter att åstadkomma förbättrade utsikter för miljontals barn.

Enligt FN:s Barnkonvention ska bland annat barnens bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas, behandlas med respekt och att få komma till tals. Denna inställning är naturligtvis också helt grundläggande i SOS Barnbyars verksamhet runt om i världen.

Läs mer här