SOS Barnbyar och cookies

En cookie är en lite textfil från en webbsida som sparas på din dator. Den hjälper till att hålla reda på uppgifter som en person lämnar på en webbsida. Vi använder cookies i våra formulär för lagra det du beställer. Du kan själv ta bort cookies från din dator genom att rensa din internethistorik. Informationen innehåller inga personuppgifter och den är inte tillgänglig för andra. Vi delar inte heller ut information om våra besökare.

Information om personuppgifter

SOS Barnbyar följer PUL (Personuppgiftslagen) vid hantering av personuppgifter.

När du anmäler dig som fadder eller skänker ett bidrag till SOS Barnbyar sparar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ditt fadderskap och/eller sända information till dig. Uppgifterna används bara för internt bruk. Är du barn- eller byfadder skickas ditt namn och din adress via vår internationella fadderavdelning, till SOS Barnbyars kontor i det land du är fadder i, så att de kan skicka information till dig om ditt fadderskap.

SOS Barnbyar är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas. Om du vill begära rättelse av eller få information om de uppgifter vi har om dig kan du ta kontakt med SOS Barnbyar, info@sos-barnbyar.se.

Siffror och statistik

Statistiken på denna webbplats kommer från officiella källor inom FN. Siffrorna är huvudsakligen från Unicefs årliga rapport ”State of the World’s Children”, men även från andra FN-organ så som Världsbanken, Världshälsoorganisationen (WHO) och UNAIDS. De siffror som handlar om vår egen verksamhet tas fram på vårt huvudkontor. Även när det gäller centrala begrepp och definitioner ligger vi i linje med de som används inom FN.

Donationer

Donationer som görs till SOS Barnbyar innefattar ångerrätt i 14 dagar. Det vill säga att man efter donation kan kontakta vår givarservice och på så sätt lösa den transaktion man vill återfå.