CAR Karta

Situationen i Centralafrikanska republiken fortsatt osäker

Den humanitära situationen i landet är fortfarande akut med dagliga rapporter om nya övergrepp och dödande. De befintliga barnbyarna har blivit tillflyktsorter för flyende invånare. Utöver den ordinarie verksamheten har SOS Barnbyar även humanitära insatser i Bangui, Bouar och Bossangoa. Programmen implementeras i samarbete med andra humanitära organisationer.

Insatsen består av etablering av barnvänliga platser, mat och akuta hälsoinsatser som framförallt riktar sig till barn under fem år, psykosocialt stöd, återförening av familjer, stöd och skydd åt barn som saknar föräldrar samt utbildning av personal och lokala organisationer i barnskydd.

Om landet

Centralafrikanska republiken ligger inklämt mellan några av Afrikas värsta oroshärdar, och präglas av svåra interna konflikter. Landet har anslutit sig till barnkonventionen, men i praktiken görs inga större insatser för att tillvarata barnets rättigheter. Enligt uppgift finns fortfarande barnsoldater i regeringsstyrkorna och bland rebellgrupperna. Antalet gatubarn bedöms vara runt 6 000 i landet varav hälften i Bangui. Den första barnbyn, i huvudstaden Bangui, invigdes redan 1992. Sedan dess har ännu en by byggts i Bouar. Byn byggdes till Astrid Lindgrens minne.

2,3 miljoner barn är drabbade av den våldsamma interna konflikten.

Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. Över hälften av befolkningen lever på mindre än en dollar om dagen. Förutom detta har landet undermålig infrastruktur, en utbredd korruption och ett instängt geografiskt läge vilket försvårar handelsmöjligheter och utländska investeringar.

Cirka 75 procent av befolkningen har inte regelbunden tillgång till elektricitet. Standarden på hälso- och sjukvården är mycket dålig, även i jämförelse med omkringliggande länder. Två tredjedelar har tillgång till rent vatten, medan en tredjedel har tillgång till vattenrening. Knappt hälften av befolkningen har tillgång till grundläggande hälsovård – det finns i snitt två läkare per hundratusen invånare.

Vårt arbete i Centralafrikanska republiken

Pojke CAR
En pojke i Centralafrikanska republiken
Foto: Marcus Frendberg

Den första barnbyn, i huvudstaden Bangui, invigdes redan 1992. SOS Barnbyar driver även två ungdomsboenden, två förskolor, två grundskolor, två medicinkliniker och två sociala center i landet.

Astrid Lindgrens Barnby i Bouar

I januari 2010 invigdes barnbyn i Bouar, finansierad av svenska givare, med plats för 120 föräldralösa och övergivna barn i olika åldrar. Barnbyn har fått namnet Astrid Lindgrens barnby och byggdes till minne av den kända barnboksförfattarinnan. I anslutning till byn finns en förskola, skola och medicinklinik. SOS Barnbyar i Sverige har ett långsiktigt ansvar för finansieringen av barnbyn och de kringliggande verksamheterna.

Stöd vårt arbete i Centralafrikanska-republiken genom att skänka pengar till vår verksamhet i Centralafrikanska-republiken här.