Carlssons skolas insamling 16/17 går i år till SOS-barnbyar och deras katastrofhjälp. Om vi alla hjälps åt kan vi nå målet!

Ställning

24 424 kr / 60 000 kr