Katastrofhjälp

flykt-europa-katastrof

Naturkatastrofer, krig och konflikter drabbar alltid barnen hårdast. SOS Barnbyars katastrofarbete fokuserar främst på att ta hand om barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar samt upprätta barnvänliga platser och ge stöd till traumatiserade barn.

Den här gåvan har gått till SOS Barnbyars katastroffond. Vi finns på plats i bland annat krigets Syrien, för barn som är på flykt i Europa, liksom i Centralafrikanska republiken, Ukraina och Nepal.


Visste du att...

    • Vi driver 573 barnbyar runt om i världen.
    • 2015 växte 86 200 barn och ungdomar upp i våra barnbyar och ungdomsboenden.