Katastrofhjälp

Tack vare den här gåvan kan vi snabbt komma igång med nödhjälpsinsatser vid katastrofer runt om i världen.

flykt-europa-katastrof

Naturkatastrofer, krig och konflikter drabbar alltid barnen hårdast. Vi arbetar främst med att ta hand om barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar samt upprättar barnvänliga platser och ge stöd till barn med trauma.

”För SOS Barnbyar handlar det om mer än att ge tak över huvudet och mat på bordet. Vi vill ge dessa barn en del av deras barndom tillbaka”

Din gåva går till SOS Barnbyars katastroffond. Vi finns på plats i bland annat Haiti, i krigets Syrien, för barn som är på flykt i Europa, liksom i Centralafrikanska republiken, Ukraina och Nepal.


Om katastroffonden...

    • Katastrofinsatser är en del av verksamheten och finansieras genom vår katastroffond.
    • Grunden i våra nödhjälpsprogram är att återförena familjer, ta hand om barn som blir föräldralösa samt upprätta barnvänliga platser.
    • Insatserna omfattar även distribution av mat, mediciner, hygienartiklar och andra förnödenheter.
    • När en insats är färdigfinansierad förbehåller sig SOS Barnbyar rätten att använda pengarna där behoven är som störst.