tetra-laval

 

 

 

 

 

 

 

Vi känner en stor värdegemenskap med SOS Barnbyar, vars verksamhet syftar till att ge utsatta barn en trygg och kärleksfull uppväxt oavsett var i världen de växer upp. Detta inte minst eftersom vår verksamhet syftar till att säkerställa att människor i alla delar av världen får tillgång till säkra livsmedel.

Den alternativa modellen med ett integrerat barnhem som vi valt att finansiera hoppas vi ska ge nya insikter om hur barns villkor kan förbättras.

 Jörgen Haglind, Informationsdirektör, Tetra Laval