svenska-petroleum

”Som ett bolag som är verksamt i några av världens fattigaste länder är det självklart för oss att vilja hjälpa till i de samhällen vi är verksamma i. Vi har valt att fokusera på projekt för barns välmående, mödravård och rent vatten. Målet är att hela tiden stödja de projekt som vi tror skapar störst värde, både för det lokala samhället och för oss som företag.”

– Fredrik Öhrn, VD Svenska Petroleum Exploration