Semcon
Semcon på besök i Bangalore, Indien.

För Semcon är det viktigt att engagemanget syns i hela organisationen. Varje år utses två interna ambassadörer för partnerskapet med SOS Barnbyar. De har i uppgift att synliggöra samarbetet genom att sprida information på företagets intranät, hålla i interna föreläsningar och aktiviteter. Ambassadörerna får även delta på en resa till Indien och besöka projekten och följa samarbetet på nära håll.

Semcon har bidragit till ett flerårigt renoveringsprojekt av SOS barnbyn i Bhimtal, norra Indien. Dessutom jobbar man aktivt med att Semconanställda i Indien bidrar med utbildningsinsatser, genomför dagsverken samt engagerar sig i byarna i Bangalore, Tirupati och Puducherry.

Semcon har även genomfört en julinsamling bland företagets medarbetare vilket kommer att gå till utflykter för barnen i barnbyarna som företaget stödjer i Indien.

Blir du inspirerad av Semcons engagemang?
Kontakta oss idag för ett nytt samarbete!