SOS Barnbyar finns i 134 länder med bred kunskap och många gånger stark förankring bland lokala organisationer och myndigheter. Företagens engagemang och vilja kan genom ett samarbete göra en långsiktig samhällsnytta.

Med oss som samarbetspartner kan vi utvärdera lokala behov och förutsättningar så att engagemanget blir effektivt. Vi kan också med vår erfarenhet tillsammans med företaget bidra till engagemang bland personal och kunder.

Vårt arbetssätt

Samhällsnytta är att ta ansvar med ett holistiskt perspektiv.  SOS Barnbyars sätt att arbeta är tydligt och konkret – det är lätt att följa pengarna.

På listan över SOS Barnbyars samarbetspartners finns allt från ensamföretagaren till flera av våra största, internationella koncerner. Här kan du läsa deras egna berättelser, och hur de ser på samarbetet med oss.

Ditt företag kan också vara med!

Har du idéer så har vi möjligheter och expertis. Hör av dig direkt till oss för mer information – eller så kommer vi till dig och berättar mer.

I över 60 år har SOS Barnbyar gett barn som har blivit föräldralösa eller övergivna ett nytt hem, en familj och utbildning i någon av våra 500 barnbyar runt om i världen.

SOS Barnbyar finns i 135 länder och landområden. Vi har byggt och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen.

På kartan hittar du mer om var vi finns och vad vi har för verksamhet i varje land.