partner-kambodja1För er som kommit lite längre i ert hållbarhetsarbete och vill göra en större satsning tillsammans med oss är partnerföretag ett bra alternativ. Vi öronmärker ert bidrag till något av våra prioriterade länder och vi rapporterar om hur er investering bidrar till FN:s hållbarhetsmål.

Investeringsnivå: 500 000 till 999 999 kronor årligen

Det här får ni som partnerföretag:

  • Ni får möjlighet att tillsammans med oss göra en gruppresa för att besöka det projekt ni stödjer.
  • Föreläsare från SOS Barnbyar en gång om året
  • Ni får synas på vår hemsida med er logotyp
  • Två gånger om året får ni en återrapportering om det projekt ni stödjer som ni kan använda och sprida internt och externt till kunder och medarbetare
  • Ni får använda vår logotyp internt
  • Digitalt diplom
  • Banner som visar att ni är med och stödjer SOS Barnbyar
  • Annonser för er kundtidning
  • Mailfooter

Kontakt

Emma2

 

 

 

 

 

Emma Svensson arbetar med företagssamarbeten hos oss.
Mejla gärna dina frågor till henne!

I över 60 år har SOS Barnbyar gett barn som har blivit föräldralösa eller övergivna ett nytt hem, en familj och utbildning i någon av våra 500 barnbyar runt om i världen.

SOS Barnbyar finns i 135 länder och landområden. Vi har byggt och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen.

På kartan hittar du mer om var vi finns och vad vi har för verksamhet i varje land.