Sydafrika, SOS Barnbyar
Sydafrika, SOS Barnbyar

Som Huvudpartner arbetar ni långsiktigt med ert hållbarhetsarbete tillsammans med oss. Vi skräddarsyr samarbetet och rapporterar om hur er investering bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Vi syns tillsammans och ni får full tillgång till SOS Barnbyars logotyp och annat marknadsmaterial.

Investeringsnivå: från en miljon årligen

Det här får ni som Huvudpartner:

  • Ni får möjlighet att tillsammans med oss besöka projektet
  • Ni får synas på SOS Barnbyars hemsida med en egen sida om ert företag och er investering
  • Vi kommer till er och föreläser för er personal
  • Ni inbjuds till nätverksträffar tillsammans med andra huvudpartners.
  • Två gånger om året får ni en återrapportering om det projekt ni stödjer som ni kan använda och sprida internt och externt till kunder och medarbetare
  • Digitalt diplom
  • Banner som visar att ni är med och stödjer SOS Barnbyar
  • Annonser för er kundtidning
  • Mailfooter

Kontakt

Emma2

 

 

 

 

 

Emma Svensson arbetar med företagssamarbeten hos oss.
Mejla gärna dina frågor till henne!